Disclaimer

disclaimerDeze website, Nieuwstunes.nl, fungeert als museum voor tunes van nieuws- en actualiteitenrubrieken. Wij hebben als doel om meer waardering te genereren voor deze muziek. Nieuwstunes.nl erkent dat de muziek op deze website auteursrechtelijk beschermd is. Nieuwstunes.nl is niet de rechthebbende en heeft geen toestemming van de rechthebbenden kunnen achterhalen om de muziek hier te plaatsen.

Als rechtsbasis voor het plaatsen van de muziek doen wij een beroep op artikel 15a van de Auteurswet 1912 waarin het citaatrecht wordt besproken. Als een deel van een tekst, een afbeelding of ander werk onder het citaatrecht valt, dan is voor publicatie ervan geen toestemming van de auteursrechthebbende nodig. In Nederland is het volgens het citaatrecht toegestaan om een deel van andermans werk over te nemen in een aankondiging, beoordeling, bespreking, kritiek of wetenschappelijke verhandeling.

Bij de beoordeling van de geldigheid van deze rechtsbasis, dragen wij het volgende aan.

  • Slechts een klein gedeelte van het auteursrechtelijk beschermde werk is op deze site te beluisteren. Leaderpakketten bestaan doorgaans uit tientallen tracks, terwijl er hier maar een enkele te beluisteren valt. Hierdoor is het citeren in overeenstemming met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd.
  • Daarnaast wordt de muziek aangeboden in lagere kwaliteit (mp3 encodering á 128 kbps) en kan hij niet gedownload worden. Zo wordt voorkomen dat de auteursrechtelijk beschermde materie niet alsnog misbruikt kan worden.
  • Bij alle muziek wordt – waar mogelijk – de bron en de maker van het werk vermeld. Daarnaast worden alle morele rechten, zoals gedefinieerd in art. 25 Auteurswet 1912 in acht genomen.
  • Nieuwstunes.nl is geen bedrijf. Het is een persoonlijke website zonder winstoogmerk. Advertenties en donaties van financiële aard worden niet geaccepteerd. Alle kosten van de website worden gedragen door de initiatiefnemer zelf.

Het is Nieuwstunes.nl er bijzonder aan gelegen om goede relaties te behouden met de rechthebbenden van de muziek op deze website. Zij kunnen contact opnemen met ons voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van het gebruik van hun muziek op deze website: victor@nieuwstunes.nl.